Festival van de architectuur

Hoofdkantoor Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen (Foto: Archipl)

D/a: Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Zien → Gent

Van pakhuis tot dienstverlenend kantoor

Ontwerper: Archipl architecten

De laatnegentiende-eeuwse zwavelzuurfabriek rust op de oever van de Schelde in Ledeberg. Tot 1996 was het pand een belangrijke werkplek voor de bevolking van Ledeberg, sinds 2009 is het in handen van het Wit-Gele Kruis. Dit schitterende industriële pand is getuige van het Gentse textielverleden en kreeg een boeiende herbestemming als hoofdzetel van de Oost-Vlaamse afdeling van het Wit-Gele Kruis.

Deze herbestemming van een laatnegentiende-eeuws pakhuis uit het textielverleden van Gent is een voorbeeld van een scherp maar subtiel aanpak van een verlaten industrieel erfgoed. Het nieuwe bouwprogramma – de centrale administratie ven de Oost-Vlaamse afdeling van het Wit-Gele kruis – werd ingevuld zonder te raken aan de typologie van het driebeukige gebouw. De interventies zijn opgevat als een ondergeschikte nieuwe laag binnen de dominante opbouw van deze typerende Manchester-fabrieksarchitectuur. 

De inwendige staalstructuur van kolommen en liggers en de bakstenen buitenschil werden vrijgemaakt en ontdaan van alle toevoegsels. Het atrium in de middenbeuk werd opengelaten en de centrale lichtinval via het dak hernomen. De boogvormige gevelopeningen werden hersteld en waar nodig geadapteerd. Een aantal nieuwe bruggen in het atrium die de zijtraveeën met elkaar verbinden, verbeteren de horizontale circulatie en optimaliseren de ruimte/oppervlakteverhouding van het gebouw.

Alle invulling voor de nieuwe kantoorfunctie is licht en optimaal transparant opgevat waardoor de buitencontouren van het gebouw overal voelbaar blijven en het monumentale pakhuis zijn ruimtelijke samenhang behoudt. De ritmiek van de traveeën en het staal zijn rigoureus gebruikt als regelaar voor iedere nieuwe indeling en de staalstructuur werd geprononceerd.

De keuze voor stedelijke inbreiding en centralisatie werd gemaakt omwille van het mobiliteitsvoordeel door de directe nabijheid van de E17/E40-wegen en de binnenring van Gent.
De keuze voor rehabilitatie van een oud fabriekspand is congruent met het zorgprofiel van de thuiszorgorganisatie Wit-Gele Kruis.

Op zondag 10 september is het dubbel feest! Vlaanderen viert dan Open Monumentendag én Dag van de architectuur. Omdat hedendaagse architectuur en monumentaal erfgoed dikwijls hand in hand gaan, ontdek je op een 20-tal plekken in Vlaanderen de geslaagde combinatie tussen oude en nieuwe architectuur. Surf naar één van deze websites voor het volledige aanbod.

 

Meer info:
Archipl | Wit-Gele Kruis|

  • Hoofdkantoor Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen (Foto: Archipl)

    Hoofdkantoor Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen (Foto: Archipl)

  • Hoofdkantoor Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen (Foto: Archipl)

  • Hoofdkantoor Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen (Foto: Archipl)

Routebeschrijving

Locatie

Jenny Tanghestraat 2
9000 Gent

Routebeschrijving

Van

10:00u

Tot

16:00u

Toegangsprijs

Gratis