Festival van de architectuur

Foto: Michiel De Cleene

Ideeënwedstrijd Linkeroever: tentoonstelling

Zien → Antwerpen

In de traditie van de grote internationale ideeënwedstrijden over stadsontwikkeling in Antwerpen, lanceerde de Antwerpse stadsbouwmeester begin 2017 een ideeënwedstrijd over de toekomst van Linkeroever.

Linkeroever is een uitzonderlijk deel van Antwerpen. Woontorens liggen er vlak naast villawijken en recreatieve zones. Een grote troef van Linkeroever is het open en groen karakter. Anderzijds is het een woongebied met een beperkte functiemenging. De laatste jaren is er hernieuwde aandacht voor Linkeroever met projecten als Regatta, IGLO-Europark, masterplan Sint-Anneke enzovoort. Het ontbreekt echter nog aan een overkoepelende visie die de samenhang van deze en toekomstige projecten garandeert.

Het gebied kent een indrukwekkende planningsgeschiedenis met als hoogtepunt de ontwerpwedstrijd van 1933. De modernistische plannen gingen verder dan het intekenen van nieuwe straten en pleinen; ze waren een uitdrukking van een nieuwe samenleving. Vandaag is de tijd van totalitaire planning voorbij. De ingezonden ideeën zijn geen blauwdruk voor een nieuwe toekomst, maar zetten in op ruimtelijke strategieën om tot een duurzame transitie te komen. Dit gaat van de ontwikkeling van productieve landschappen tot een radicale herdenking van het modernistisch gedachtegoed. De teams pleiten bovendien voor aandacht voor de culturele processen die een transformatie mogelijk maken.

Ideeënwedstrijd Linkeroever StadAntwerpen
Ideeënwedstrijd Linkeroever Stad Antwerpen (Foto: Filip Dujardin)

In de tentoonstelling ‘Ideeënwedstrijd Linkeroever. Sprong over de Schelde’ worden de 14 geselecteerde ideeën getoond. Door de verscheidene denkbeelden samen te presenteren, kunnen relaties en linken worden gelegd. Tijdens het Festival van de architectuur (F/a) werpt deze tentoonstelling een blik op de mogelijke toekomst van Linkeroever.

Het symposium op 14 september zal zich buigen over de toekomst van de modernistische stedenbouw. Een publicatie bundelt het werk van de 14 teams en biedt een reflectie op de resultaten van de ideeënwedstrijd. Voor de avondlezing wordt een internationale spreker uitgenodigd om vanuit de stedenbouwkundige vraagstukken over typologie en morfologie na te denken over het maken van de stad in de eenentwintigste eeuw, waarbij de ideeënwedstrijd en bijhorende inzendingen als vertrekpunt worden genomen.

Lees ook het blogbericht van Antwerps Stadbouwmeester Christian Rapp op onze Gazet: “Aan Linkeroever is veel te ontdekken, juist omdat het gebied een gebrek heeft aan een georganiseerde stedelijkheid: het is een deel van de stad in wording.”

 • Linkeroever (Foto: Michiel De Cleene)

  Linkeroever (Foto: Michiel De Cleene)

 • Linkeroever (Foto: Michiel De Cleene)

  Linkeroever (Foto: Michiel De Cleene)

 • Ideeënwedstrijd Linkeroever Stad Antwerpen

  Ideeënwedstrijd Linkeroever Stad Antwerpen (Foto: Filip Dujardin)

 • Ideeënwedstrijd Linkeroever StadAntwerpen

  Ideeënwedstrijd Linkeroever StadAntwerpen (Foto: Filip Dujardin)

 • Ideeënwedstrijd Linkeroever Stad Antwerpen

  Foto: Filip Dujardin

 • Linkeroever (Foto: Michiel De Cleene)

  Linkeroever (Foto: Michiel De Cleene)

Routebeschrijving

Locatie

De wandelgang
deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Routebeschrijving

Van

Openingsuren deSingel

Duur

doorlopend

Toegangsprijs

Gratis